อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมกำกับดูแลกฎหมายที่ครอบคลุม เพื่อให้การบริการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งต้องการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 129

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวกับรายการเจาะข่าวเช้านี้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการดำเนินงานหลังจากที่มีการจัดตั้งกรมขึ้นมาใหม่ ว่า กรมการขนส่งทางรางจะมีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนโยบาย โดยมีกฎหมายที่ครอบคลุม ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย และเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ระบบรางทั้งหมด เพื่อให้บริการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งต้องการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยบทบาทหน้าที่ทางกรมขณะนี้ ประกอบด้วย 1.จัดทำข้อเสนอเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรมขนส่งทางรางทั้งประเทศไทย 2.กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง ความปลอดภัย และมาตรฐานการประกอบกิจการ และผู้ปฎิบัติหน้าที่ และ3.ดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของระบบทางราง
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางกรมยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องรอพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎหมายลูก คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง