ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า สถาบันจะเป็นหน่วยงานให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ที่หาผลประโยชน์จากกัญชาด้วย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 129

นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการดำเนินงานของสถาบันว่า นอกจากจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้แล้ว จะเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน เนื่องจากประโยชน์ในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นั้นมีอยู่จริง และเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากการนำกัญชามาใช้เพื่อการแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อประชาชนได้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการรักษาสุขภาพได้ต่อไป

นายแพทย์ธเนศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกวิธี และมีความเข้าใจก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างแน่นอน


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง