ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญเมือง ตักบาตรพระ 10,000 รูป อุทิศกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง

เมื่อเวลา 07.00 น. พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยคณะสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเมือง และทำบุญตักบารพระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มารับบิณฑบาต ทั้งนี้ มีข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องเมืองนครราชสีมา อาทิ ท้าวสุรนารี เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด (กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ กตัญญู) ให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวโคราช เพื่อนำอาหารแห้งและเงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วไปจัดกิจกรรมคณะสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดสวดมนต์ในบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต พร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
25 กุมภาพันธ์ 2563
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง