ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า ได้เปิดโอกาสให้คืนตั๋วโดยสารเต็มราคาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงเชื้อไวรัสโควิด-19

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโวิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน ให้สามารถ คืนตั๋วโดยสารเต็มราคา ได้ดังต่อไปนี้ เช่น ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ตั๋วนำเที่ยว รายบุคคลไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟแห่งประเทศไทยจะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น // ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา แต่ต้องก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน // ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่อีเมล์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง