กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า หนี้สาธารณะทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของจีดีพีในปี 2565 เนื่องจากมาตรการทางการคลังเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า หนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงระดับร้อยละ 99 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก ในปีนี้ เนื่องจากหลายประเทศได้ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลทั่วโลกได้ออกมาตรการสนับสนุนระบบสาธารณสุข, ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ คิดเป็นวงเงินรวมกันสูงถึง 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 496 ล้านล้านบาท นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 โดยในปี 2563 นั้น หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ระดับร้อยละ 97.3 ของตัวเลขจีดีพีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด และคาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะพุ่งขึ้นไปสู่ระดับร้อยละ 98.9 ในปี 2564 และจากนั้นจะอยู่ในระดับร้อยละ 99 ในปี 2565

ส่วนหนี้สาธารณะต่อตัวเลขจีดีพีของสหรัฐ ซึ่งประกาศใช้มาตรการด้านการคลังนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 132.8 ในปี 2564 ขณะเดียวกันคาดว่า ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ของยูโรโซนจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 98.2 และของจีนจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 69.6 ในปี 2564

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง