ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่นำองค์ความรู้ และการศึกษาวิจัยมาใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

วันนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา, สาขาวิชาระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ และสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ได้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหา โรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ร่วมกันรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำนวน 2 คน ที่มีปัญหาผิวหนังแข็ง และปอดเป็นพังพืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่นำองค์ความรู้ และการศึกษาวิจัยรวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับสเต็มเซลล์มาใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีโรคที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ดังนั้นการร่วมกันของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จะส่งผลให้เกิดการต่อยอด และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง