สรุปข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 405 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 391 คน จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 197 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 194 คน พบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้ 14 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 30,310 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 27,133 คน การตรวจคัดกรองเชิงรุก 16,690 คน วันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 32 คน รวมทั้งหมด 28,101 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,114 คน โดยในวันนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 95 ราย ขณะเดียวกันยังพบว่า จำนวนผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และมีอายุน้อย พบในหลายจังหวัด โดยเป็นผลจากการสัมผัสติดต่อผู้ป่วยจากคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงมาสู่บุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วหนึ่งร้อย สามสิบสามล้าน หกแสน หกหมื่น เก้าพัน สิบสองคน เพิ่มขึ้น หกแสน สี่หมื่น ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดคน เสียชีวิต 2,898,043 ราย รักษาหายแล้ว หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน เจ็ดแสน เก้าหมื่น สองพัน หกสิบห้าคน ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 31,634,941 คน เสียชีวิต 571,094 ราย 2.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 13,197,031 คน เสียชีวิต 341,097 ราย 3.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 12,926,061 คน เพิ่มขึ้น 126,315 ราย เสียชีวิต 166,892 ราย เพิ่มขึ้น 684 ราย รักษาหาย 11,848,905 คน 4.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ 4,841,308 คน เสียชีวิต 97,273 ราย 5.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 4,606,162 คน เสียชีวิต 101,480 ราย รักษาหาย 4,229,480 คน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผย ว่า ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข มีมติปิดสถานบริการ-สถานบันเทิงใน 41 จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งจะมีการเสนอ ศบค.ชุดเล็ก ในพรุ่งนี้ โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด มีความเสี่ยง ทางผ่าน หรือเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์ เลย เชียงใหม่ ลำปาง เชียงรายตาก เพชรบูรณ์

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหม และทุกเหล่าทัพ อยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเตรียมพื้นที่หน่วยทหาร จำนวน 10 แห่ง พร้อมบุคลากรแพทย์ทหาร สนับสนุนจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวนกว่า 3,000 เตียง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างทำการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาหน่วยทหารให้เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่อาจรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นต่อไป.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติให้ปิดสถานบันเทิง 3 แห่ง ใน อ.กะทู้ ได้แก่ ร้านคาเฟ่ เตลมา ร้านอิลลูชั่น และร้านเชลเทอ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน หลังจากพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการทั้งสามรายทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือแก้ไขปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ และให้พนักงานทุกคนและผู้ที่เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่พักอาศัย และกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดสังเกตติดตามอาการตนเอง และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 9 และ 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสม ถึง 3 หมื่นคนแล้ว และอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ไม่เคยไปตรวจอีกจำนวนมาก ทำให้อาจรับเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว รวมทั้งผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวหากติดเชื้อมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ซึ่งมีการเดินทางจำนวนมาก ขอให้ประชาชนระวังตัวเอง ขั้นสูงสุดตลอดเวลา ให้คิดว่าทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อ และระวังตัวเองไม่นำเชื้อไปติดคนอื่น เมื่อเดินทางข้ามจังหวัดอาจทำให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวเกิดการติดเชื้อได้ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ เนื่องจากไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% โดยหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์จะมีภูมิคุ้มกันประมาณร้อยละ 60-70 และเมื่อฉีดครบ 2 เข็มภูมิคุ้มกันจะขึ้นประมาณร้อยละ 80 ดังนั้น แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว หากไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็มีโอกาสติดเชื้อได้ แต่อาการจะน้อยหรือป่วยไม่รุนแรง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด คือ ใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ถือเป็นวัคซีนตัวจริงที่ช่วยปกป้องตัวเอง คนที่เรารัก ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง และประเทศไทยจากโรคโควิด 19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ในที่สุดก็ระบาดในประเทศไทย ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ว่าจะพบการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทย ทั้งที่ยังไม่มีการเปิดประเทศ ผู้เดินทางจากต่างประเทศจะต้องมีการกักกันถึง 14 วัน และมีมาตรการในการตรวจถึง 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกาใต้ และบราซิล ในอนาคตจะมีสายพันธุ์อื่นๆอีก และถ้ามีการระบาดมากในประเทศ ก็อาจจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญต่อไปคือการเฝ้าระวัง สายพันธุ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่จะมีผลต่อวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย หรือทำให้โรครุนแรงขึ้น ทั่วโลกมีการเฝ้าระวังและมีการถอดรหัสพันธุกรรม เป็นจำนวนหลายๆแสน ประเทศไทยก็ได้ดำเนินการ แต่ภาพรวมยังไม่มาก แต่ก็ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เพราะเราก็ต้องการอยากรู้ว่า เป็นอย่างไร ในเทศกาลที่จะมีการหยุดยาว จึงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ถึงการแพร่ระบาดง่ายของสายพันธุ์อังกฤษ ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มีความจำเป็น อยู่บ้านจะดีที่สุด และ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยังใช้ได้อยู่

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีที่ลานคนเมือง ทั้งการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมทั้งงดสงกรานต์ตามสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ส่วนถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ที่ กทม.กำหนดให้มีการขายผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพฯ 50 เขตในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 9-14 เมษายน ของดกิจกรรมพิเศษทั้งพายเรือคายัค การแสดงดนตรี และกิจกรรมของดี 50 เขต แต่ยังเปิดให้เที่ยวชมตรอกศิลป์ และซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่ได้ตามปกติ

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการถนนข้าวสาร ได้มีมติว่างดจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั้งหมด ตั้งแต่รดน้ำทำบุญไหว้พระ รถบุปผชาติ และแลนด์มาร์กชุดถ่ายรูป พร้อมทั้งปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกร้าน ชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-12เมษายน และจะทบทวนการเปิดอีกครั้ง ในวันที่ 13 เมษายน ถนนข้าวสารมีร้านอย่างน้อย 30-50 ร้าน แต่หากสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและตัวเลขติดเชื้อยังสูงอยู่ ผู้ประกอบการจะหารือกันอีกครั้ง อาจปิดยาวจนจบเทศกาลสงกรานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ จะสามารถคลี่คลายได้ภายใน 1-2 เดือน ส่งผลทำให้เม็ดเงินหายออกไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณหกหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านบาท หรือกระทบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 0.3-0.5 ทั้งนี้ ยังคงประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ในกรอบเดิมที่ร้อยละ 2.5-3 ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีการประกาศล็อกดาวน์และห้ามการเดินทางในประเทศ ขณะเดียวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2564 พบว่า ดัชนีกลับมาลดลงอีกครั้งหลังจากฟื้นตัวเป็นบวกได้ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.5 เนื่องจากมีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์ของ ศบค. การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ล่าช้าส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว แม้ว่าจะมีมาตรการของรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการ “เราชนะ” และโครงการต่างๆ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิด 1,558.83 จุด เพิ่มขึ้น 2.27 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 83,642 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 459.33 จุด เพิ่มขึ้น 5.01 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 3,777 ล้านบาท

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง