อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทยยังดำเนินการฉีดปกติ พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวระหว่างสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า กรณีมีรายงานผู้ที่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิดอาการข้างเคียง 6 คน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนบางรายมีอาการทางระบบประสาทที่แตกต่างกัน โดยอาการดังกล่าวหายไปใน 1-3 วัน บางรายคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร เพราะจากการสืบสวนโรค เอ็มอาร์ไอปกติ ส่วนใหญ่เกิดกับสุภาพสตรีอายุไม่เยอะ ไม่มีประวัติเป็นสโตรกมาก่อน มีอาการปนกันทั้งง่วง อ่อนแรง ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่า น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน เนื่องจากเกิดอาการภายในระยะเวลา 5-10 นาที หลังฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องติดตามอาการต่อไป

ด้าน พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 6 คน มีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง คือแขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก โดยผู้ป่วยทั้งหมดตรวจพบมีอาการอ่อนแรง พูดไม่ชัด ปากเบี้ยวบางราย เบื้องต้นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็ไม่พบความผิดปกติ จึงได้มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด อาการดีขึ้นหลังให้การรักษา โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการดีขึ้นช้าสุดภายใน 3 วัน ขณะที่การเอ็กซเรย์ เอ็มอาร์ไอยังไม่พบเนื้อสมองตายหรือขาดเลือด ตีบหรืออุดตัน จึงคิดว่าผู้ป่วยทั้ง 6 คน อาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน อาจจะมีอาการทางระบบประสาทได้ แต่พบไม่ได้บ่อย และส่วนใหญ่เป็นชั่วคราว จะดีขึ้นกลับมาเป็นปกติ

ด้านนพ.เมธา อภิวัฒนากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองเลขาธิการสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากฉีดวัคซีนหากมีอาการผิดปกติ ขอให้แจ้งแพทย์ที่ดูแลทันที และรีบไเดินทางไปที่โรงพยาบาล พร้อมขอให้แพทย์ใช้กระบวนการในการรักษาโรคหลอดเลือดในสมอง และรีบรายงานอาการดังกล่าวมาที่กองระบาดในทันที เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาต่อไป

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง