รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ได้เร่งดูแลประเด็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือด้วย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการดูแลปัญหาเรื่องคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับสื่อสังคมออนลไน์ว่า ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีคดีในลักษณะรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ ตามปริมาณคนใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสำนักงานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยจะทำงานในการบังคับใช้กฎหมายกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ การค้าขายสินค้าผิดกฎหมาย การหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ส่วนกรณีการให้สังคมรู้เท่าทันต่อข่าวปลอมนั้น ก็มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอยู่แล้ว แต่ด้วยธรรมชาติของข่าวปลอมที่แพร่กระจายได้ไวมาก ดังนั้นจึงต้องสร้างความรู้เท่าทันแก่ประชาชน พร้อมๆกับขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการจัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบว่า สิ่งใดที่เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ต่อไป

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง