โฆษก ศบค. รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,470 คนแต่มีผู้เสียชีวิตถึง 7 ราย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,470 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมด จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,370 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 100 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 48,113 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 44,867 คน การตรวจคัดกรองเชิงรุก 20,914 คน วันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 477 คน รวมทั้งหมด 29,848 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18,148 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 117 ราย

ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง 7 รายอยู่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้เสียชีวิตรายที่ 111 เป็นเพศหญิงสัญชาติไทยอายุเพียง 24 ปี มีอาชีพค้าขาย เป็นภาวะเสี่ยงด้วยโรคอ้วน โดยพบว่าไปเที่ยวสถานบันเมิงในวันที่ 9 เมษายน และถูกตรวจพบเชื้อในวันที่ 16 เมษายน มีภาวะปอดอักเสบอย่างรุนแรงในวันที่ 19 เมษายน และเสียชีวิตลงในวันที่ 20 เมษายน แต่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก็ชี้ว่า ผู้เสียชีวิตในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมายังมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าระลอกแรกเมื่อปีที่แล้ว และส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ แต่หากคิดเป็นกลุ่มตามอายุมัธยฐานแล้วจะพบว่าในระลอกใหม่มีมีค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 56 ปี

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ จนนำมาสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยคือ การมีโรคประจำตัว ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคต่างๆ ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง