จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับนิสิต-บุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มดำเนินการวันนี้เป็นวันแรก

ช่วงเช้าที่ผ่านมา ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง เยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารจันทนยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เป็นสถานที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ไม่มีความจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่สะดวกในการกักตัวที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และชุมชน รวมทั้งช่วยลดภาระเตียงในโรงพยาบาล โดยจะเปิดรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นลำดับแรก สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง โดยสำนักงานโรงพยาบาลสนาม ตั้งอยู่ที่ใต้ถุนอาคารจุฬาพัฒน์ 14 เปิด ทำการเวลา 07.00 -19.00 น.
โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างขึ้นตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสนาม เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารทางไกลผ่าน Telemedicine โดยผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลสนามเป็นเวลา 14 วัน ภายในโรงพยาบาลสนามมีการแยกพื้นที่ชาย-หญิง พื้นที่โซนหน้า สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้พักรักษาตัวและส่งต่อมาจากโรงพยาบาลจุฬาฯ โซนหลัง สำหรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลจุฬาฯ หลังจากรักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้วมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหุ่นยนต์ CU RoboCOVID สื่อสารถึงเตียงผู้ป่วย
กระบวนการเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อผ่าน Call Center ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยผ่านกระบวนการคัดกรองและส่งตัวมาพักที่โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ผู้ติดเชื้อต้องรายงานอาการของตนเองรายวันผ่าน Google Form ผู้ติดเชื้อจะพักอยู่ในโรงพยาบาลจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลสนามได้

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง