เจ้าอาวาสวัดบางม่วง แนะว่า กระทรวงสาธารณสุขจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องกรณีการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดบางม่วง และ หัวหน้าสำนักปฎิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัสถึงการฌาปนกิจร่างผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชุมชนรอบข้างวัดว่า ในขณะนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแสดงความไม่เห็นด้วยเข้ามาจากประชาชนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งในระยะแรกนี้ แต่หากปล่อยเวลาให้นานออกไป มีการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตหลายรายมากขึ้น ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับวัด โดยการดำเนินการในขณะนี้วัดได้จัดระเบียบการทำงานและเฝ้าระวังพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดไม่ให้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง

พร้อมแนะว่า อยากให้กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า การฌาปนกิจร่างผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นการแพร่เชื้อ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน

พระสมุห์บุญเกิด กล่าวด้วยว่า ในสภาพการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนทุกคนต้องตั้งสติรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิต เพื่อให้ฝ่าฟันสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้ได้

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง