ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มองว่า ในอนาคตผู้ให้บริการท่องเที่ยว อาจต้องลดจำนวนพนักงานลง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการปรับตัวของภาคการท่องเที่ยว หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า การปรับตัวขององค์หรือหน่วยงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หากธุรกิจหรือหน่วยงานใกไม่มีการปรับตัว ก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลให้ธุรกิจปิดตัวลง โดยในอนาคตองค์กรจึงมีความจำเป็นที่ต้องลดจำนวนพนักงานลง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมถึงคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อให้คงอยู่กับองค์กร โดยการปรับตัวของผู้ประกอบการ ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างในรูปแบบใหม่ ไม่เน้นการพึ่งพานักท่องเที่ยวบางกลุ่ม แต่เน้นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงจัดการระบบให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการท่องเที่ยว อาจจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยจะเน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ไม่แออัด ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยว ควรจัดรูปแบบการท่องเที่ยวในยุคหลังโรคระบาดรูปแบบใหม่ ลดความแออัด สร้างระบบปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับการท่องเที่ยวเข้าสู่ในยุคนิวนอร์มอล

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ กล่าวด้วยว่า การเยียวยาของภาครัฐเป็นเรื่องควรทำมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากหากยังไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ก็อาจส่งผลให้ธุรกิจปิดตัวลงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง