ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แนะว่า รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมา ว่า สำหรับมาตรการการเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมา ทั้ง ม.33 เรารักกัน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเราชนะ จากการศึกษางานวิจัย พบว่า มาตรการดังกล่าวเพียงพอในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกเท่านั้น แต่ในการระบาดระลอกที่ 2 และ 3 งบประมาณที่รัฐบาลเคยให้ไว้ไม่เพียงพอกับรายได้ของประชาชนที่ลดลง ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม ในรูปแบบที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และมาตรการช่วยเหลือในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ กล่าวด้วยว่า วัคซีนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ โดยยกตัวอย่างเศรษฐกิจโลก ที่ขณะนี้เริ่มฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในประชาชน สามารถทำได้ดี ดังนั้นหากประเทศไทยมีความสามารถในการฉีดวัคซีน ก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง