โฆษก ศบค. ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 512 คน กระจายอยู่ใน 57 จังหวัด พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 137 คน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ประจำวันถึงภาพรวมการติดเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 512 คน กระจายอยู่ใน 57 จังหวัด พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 137 คน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33.37 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาการมากกว่า เนื่องจากการระบาดในระลอกนี้จะพบผู้ป่วยที่มีอาการมากกว่า ซึ่งพบว่าพยาบาลและผู้ช่วย มีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างมาก และพบการติดเชื้อในโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 65 โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 29 คลินิก ร้อยละ 2

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร สรุปการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ในชุมชนคลองเตย โดยระบุว่า จากที่ได้เร่งตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม รวมการตรวจเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน จนถึง 8 พฤษภาคม ทั้งสิ้น 16,131 คน ตรวจเพิ่ม 6,784 คน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 256 คน และจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทราบผล 9,347 คน พบผู้ติดเชื้อ 477 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 พร้อมระบุว่า จากนี้กรุงเทพมหานครจะตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ได้มากที่สุดและเร่งฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมชุมให้เร็วที่สุด

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง