รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทำการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า และผู้ใช้บริการระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อใหม่และสถิติการรักษาหายแล้วของ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 20 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 พบว่า อัตราการติดเชื้อใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 10 คนต่อวัน ในขณะที่อัตราการรักษาหายแล้วอยู่ที่ 12คนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าอัตราการติดเชื้อใหม่ ร้อยละ 15

นอกจากนี้ จำนวนผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,749 คน ได้พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว โดยปัจจุบันเหลือจำนวนผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเพียง 1,567 คน ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 10 พร้อมย้ำว่า หลังจากนี้ให้ ทุกหน่วยงานทำการตรวจเชื้อเชิงรุก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ของกระทรวงคมนาคมเอง และประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทั้งหมด

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง