อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่า มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งให้ตรึงราคาและต้องจำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินกว่าราคาที่กำหนด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงทำให้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมีประชาชนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณสินค้า และการจำหน่ายกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ และผู้ผลิต พบว่า ประชาชนจะซื้อสินค้าในร้านโชห่วยหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่จะซื้อสินค้าในกลุ่มอาหาร ซอสปรุงรส อุปกรณ์ประกอบอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-30 เนื่องจากลดจำนวนครั้งในการซื้อลง แต่เพิ่มปริมาณในการซื้อแต่ละครั้ง และส่วนหนึ่งได้หันไปสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ของทางห้างและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพิ่มขึ้น

สำหรับสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ ยืนยันว่ามีการเตรียมสต็อกสินค้าไว้อย่างเพียงพอ และได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสำหรับหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หน้ากากทางเลือก และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังคงมีปริมาณมากและเพียงพอ โดยกรมฯ ได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งให้ตรึงราคาและต้องจำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินกว่าราคาที่กำหนด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่จำเป็นต้องกักตุนและขอให้จัดซื้อตามที่จำเป็น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง