นักวิจัยชำนาญการ สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า สถานบันการศึกษา และครอบครัว จะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีความรู้ในการจัดการขยะแยะประเภทที่ถูกต้อง

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงขยะติดเชื้อ...กำจัดอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ไม่ควรนำหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ใส่ลงขวดน้ำพลาสติก โดยเด็ดขาด เนื่องจากขวดน้ำพลาสติดเป็นภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้ หากนำหน้ากกากอนามัยใส่ลงในขวด จะต้องส่งไปกำจัดอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ซึ่งการนำขยะมาเผา จะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงกว่าระบบของเตาเผาขยะติดเชื้อรองรับได้ จำเป็นจะต้องส่งไปเผาที่เตาเผาขยะมูลฝอยรวม จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการแยกขยะ ควรปฎิบัติให้เกิดเป็นนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสถานบันการศึกษา และครอบครัว จะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีความรู้ในการจัดการขยะแยะประเภทที่ถูกต้อง

ดร.สุจิตรา กล่าวด้วยว่า หน้ากากอนามัย ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้น ส่วนหน้ากากผ้า ควรซักทำความสะอาดตากแดดก่อนนำไปใช้ใหม่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ และเชื้อโควิด-19

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง