ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,630 คน เสียชีวิต 22 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 85,005 คน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,630 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,622 คน จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,321 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 301 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 85,005 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 81,615 คน การตรวจคัดกรองเชิงรุก 24,399 คน วันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,603 คน รวมทั้งหมด 55,208 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 29,376 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 19,948 คน และโรงพยาบาลสนาม 9,428 คน ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 1,151 คน และผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ อีก 389 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 421 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 13 คน อายุระหว่าง 30-92 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด 13 คน เชียงใหม่ 2 คน ปทุมธานี สุพรรณบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น มหาสารคาม จังหวัดละ 1 คน โดยมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง ภาวะอ้วน ไตเรื้อรังและติดเตียง โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวมากสุด ไม่ทราบประวัติเสี่ยง ไปสถานที่คนแออัด-ตลาด งานศพ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน และพบว่า 2 รายที่เสียชีวิต ตรวจพบเชื้อและเสียชีวิตภายในวันเดียวกัน

ขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อในวันนี้มาจาก กรุงเทพมหานคร 565 คน รองลงมา นนทบุรี 158 คน สมุทรปราการ 116 คน ปทุมธานี 85 คน ปทุมธานี 65 คน

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้าน เก้าแสน หกหมื่น สามพัน หนึ่งร้อยยี่สิบหกคน อาการรุนแรง แสน เจ็ดพัน หนึ่งร้อย ห้าสิบสองคน รักษาหายแล้ว ร้อยสามสิบหกล้าน สี่แสน แปดหมื่น หกพัน หกสิบสามคน และเสียชีวิต สามล้าน สามแสน หกพัน หกร้อยสิบสองราย โดยสหรัฐเป็นผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด รองลงมา คืออินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และตุรกี ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทย เป็นอันดับที่ 99 ของโลก

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง