สรุปข่าวประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งในปีนี้ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมการข้าว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ น้ำหนักรวม 1,396 กิโลกรัม บรรจุซองพลาสติก เพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมต่อไป

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,630 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,622 คน จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,321 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 301 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 85,005 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 81,615 คน การตรวจคัดกรองเชิงรุก 24,399 คน วันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,603 คน รวมทั้งหมด 55,208 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 29,376 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 19,948 คน และโรงพยาบาลสนาม 9,428 คน ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 1,151 คน และผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ อีก 389 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 421 ราย ขณะเดียวกันได้พบเชื้อสายพันธุ์อินเดียภายในประเทศแล้ว ซึ่งอยู่ในสถานที่กักตัว หลังจากที่กรมควบคุมโรคพบหญิงไทย 1 คน อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มาพร้อมกับบุตร 3 คน เดินทางมาจากปากีสถาน กลับเข้ามาภายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน โดยอยู่สถานกักกันโรค หลังจากนั้น 2 วัน ได้ตรวจพบเชื้อ และนำผลมาวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ วันที่ 9 พฤษภาคม ผลตรวจพบเป็นเชื้อสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน และเตรียมที่จะประกาศยกเลิกการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศจากต้นทางที่พบการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อินเดีย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยหลังจากศบค.พบว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ขอให้กระทรวงพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือซีโออี ให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียจำนวนมาก ซึ่งได้ระงับการออกซีโออีให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศ และเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มาจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามพลเมืองไทย ดังนั้น พลเมืองไทยยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรวม 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของการติดเชื้อทั้งหมด แนวโน้มการระบาดชะลอตัว แต่ยังพบผู้ติดเชื้อในชุมชน เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งคัดกรองนำผู้ติดเชื้อออกมาดูแลและกักกันกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ 1 เม.ย ถึง 9 พ.ค.คัดกรองไปแล้ว 113,642 ราย พบการติดเชื้อร้อยละ 2.84 ส่วนปริมณฑลยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนวโน้มการระบาดของโรคคงตัว เน้นคัดกรองเชิงรุกใน ชุมชน และสถานที่เสี่ยง ที่อาจมีแรงงานต่างด้าวลักลอบอาศัย พร้อมมอบกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหารูปแบบรองรับผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมาก เช่น ในกลุ่มสีเขียวให้มีระบบกักตัวในชุมชน อาจใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน โรงเรียน เป็นพื้นที่กักตัว พร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งประสานฝ่ายปกครองกำกับติดตามป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากกรณีที่มีประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ว่า ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่อย่างไรนั้น ชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่ง ผู้ประกอบกิจการได้มีการยื่นหนังสือขออนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามกับกรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะสามารถเปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม ได้ทำการตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเสียก่อน จึงขอชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น จะมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินการตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและน้ำเสีย การยอมรับของชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยรอบ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวถึงกรณีที่ ศบค. ประกาศห้ามรับประทานอาหารในร้านในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมจำกัดเวลาขายอาหารว่า ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาอย่างมากเนื่องจากการรับประทานอาหารถือเป็นวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่พื้นที่เข้มงวดสูงสุด ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารหลายภาคส่วน เช่น ลูกจ้างงานภาคบริการ เกษตรกร ร้านอาหารตามถนน ซึ่งประสบปัญหาทางการเงินมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในเรื่องของการขนส่งแบบเดลิเวอรี่นั้น ไม่สามารถนำมาทดแทนรายได้ที่ต้องสูญเสียได้ เพราะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่สูง โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องการในขณะนี้ คือต้องการให้เกิดการกลับมารับประทานอาหารที่ร้านได้โดยเร็ว เพื่อช่วยพยุงรายได้ และไม่ก่อให้เกิดหนี้สินไปมากกว่านี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือบขส. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง และให้ลดการให้บริการในช่วงเวลา 23 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และบขส. ได้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้โดยสาร มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยข้อมูลการเดินทางเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมพบว่า ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารลดลงเหลือเพียงวันละกว่า 15,000 คน โดยบขส.ได้ปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสาร เหลือร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดอุณภูมิผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง และรถโดยสาร ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลกลุ่มเป้าหมายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้มีการเตรียมฉีดวัคซีน สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน รวมถึงคนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด โดยจะมีการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี โดยในรอบแรก กำหนดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป และเตรียมเปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม นี้

ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีและปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า แนวทางการกำจัดขยะในส่วนบุคคล ต้องเป็นวิธีการจัดการที่สะดวก และแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง ไม่ทิ้งปนกับขยะทั่วไปในบ้านเรือน หากทิ้งหน้ากากอนามัย ด้วยการพับหรือม้วน ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก ใส่ถุงแยกกับขยะอื่น ๆ รัดปากถุงให้แน่น พร้อมเขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว หรือขยะติดเชื้อ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการแยกขยะ ควรปฎิบัติให้เกิดเป็นนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสถานบันการศึกษา และครอบครัว จะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีความรู้ในการจัดการขยะแยะประเภทที่ถูกต้อง

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 159,030,388 คน มีผู้เสียชีวิต 3,308,345 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และตุรกี ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 98 ของโลก โดยนายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นของมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะไม่มีวันหายไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเชื้อไวรัสได้กระจายไปทั่วโลก จนทำให้เกิดอัตราการกลายพันธุ์และสายพันธุ์ใหม่ๆตลอดเวลา และระดับภูมิคุ้มกันของมนุษยชาติค่อยๆ หายไป ส่วนหนังสือพิมพ์โยมิอูริของญี่ปุ่นสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม ผู้ตอบร้อยละ 59 ต้องการให้ยกเลิกการจัดการแข่งขัน ขณะที่ร้อยละ 39 เห็นว่า ควรจัดการแข่งขันต่อไป ส่วน “การเลื่อนการแข่งขัน” ไม่ได้เป็นคำตอบให้เลือกในการสำรวจ ร้อยละ 23 ของผู้ตอบที่คิดว่าควรจัดการแข่งขันต่อไปเห็นว่าควรจัดโดยไม่มีผู้ชม ขณะที่ทางการเม็กซิโกประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในกรุงเม็กซิโกซิตี ลงไปอยู่ระดับสีเหลือง หรือระดับ 2 จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยที่ร้านอาหาร โรงยิม และโรงภาพยนตร์ สามารถเพิ่มจำนวนคนเข้าได้ เข้าชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งและการแข่งกีฬาได้แบบจำกัดจำนวนคน เริ่มมีผลวันนี้เป็นต้นไป แต่ยังห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการแข่งกีฬากลางแจ้งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิด 1,588.15 จุด เพิ่มขึ้น 3.12 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 111,864 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 488.08 จุด เพิ่มขึ้น 0.83 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 5,533 ล้านบาท

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง