โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในวันนี้จะมีการนำมาตรการเยียวยาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติโครงการ ทั้งโครงการเราชนะ และ “ม33 เรารักกัน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการ และบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องเยียวยาประชาชนต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะ และโครงการ ม33 เรารักกัน ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยเพิ่มวงเงินให้อีกสัปดาห์ละ 1 พันบาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ และให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้ม้มติอนุมัติ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทั้งประชาชน และกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน

ดร.กุลยา กล่าวด้วยว่า หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งหลัง ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ เบื้องต้นคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จะสามารถฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการบริโภคของภาคเอกชน จึงเตรียมแพคเกจในส่วนของการฟื้นฟูออกมา ในการสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง