องค์การอนามัยโลกประกาศว่า เชื้อไวรัสโคโรนา บี1617 ที่พบครั้งแรกในอินเดีย ถือเป็น สายพันธุ์น่ากังวล

หัวหน้าหน่วยโรคอุบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก หรือ ดับเบิลยูเอชโอ แถลงว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ บี1617 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ซ้ำซ้อนในตำแหน่งสำคัญของโปรตีนหนาม ที่เชื้อโรคใช้เกาะติดกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์ จัดเป็น "สายพันธุ์น่ากังวล" โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์บี1617 "น่าวิตกกังวลในระดับโลก" และผลการศึกษาค้นคว้าโดยสถาบันหลายแห่งเป็นไปในทางเดียวกัน ว่าเชื่อดังกล่าวมีอัตราการแพร่กระจาย "ง่ายและรวดเร็ว"
อย่างไรก็ตาม ดับเบิลยูเอชโอมีความเห็นว่า "ยังไม่ควรด่วนสรุป" ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่น่ากังวลทั้งสี่สายพันธุ์ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอนติบอดีในร่างกายมนุษย์ วัคซีนที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิผลเพียงพอ ในการลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง