โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนการใช้จ่ายทุกภาคส่วน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูจากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 ในช่วงครึ่งปีหลัง มีทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1.โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน โดยรูปแบบการใช้จ่ายจะเหมือนเดิม คือ รัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตังให้วันละ 150 บาททุกวัน จนครบ 3,000 บาท ขณะที่โครงการที่ 2 คือ การให้เงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเป้าหมายกว่า 13 ล้านคน และโครงการที่ 3 เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มเป้าหมายกว่า 2 ล้านคน โดยรัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวมทั้งหมด 1,200 บาท

ขณะที่โครงการที่ 4 โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีกำลังซื้อหรือผู้มีรายได้สูง นำเงินมาใช้จ่ายในร้านค้าหรือร้านอาหารที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในรูปแบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 7,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเป็นลักษณะของการให้เงินคืนจากการซื้อสินค้าในอัตรา ร้อยละ 10-15 โดยจะได้เงินโอนคืนเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” ในอัตราสูงสุดไม่เกินคนละ 7,000 บาท

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า ขณะนี้งบประมาณ จากพระราชกำหนดเงินกู้วงเงินไม่เกิน ล้านล้านบาท ปัจจุบันมีงบประมาณเหลืออยู่กว่า สองแสน สามหมื่น เจ็ดพันล้านบาท ดังนั้นจะยังคงเหลืองบประมาณกว่า แสนล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอต่อมาตรการที่จะเตรียมออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังได้

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง