สรุปข่าวประจำวันจันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 9,635 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,773 คน จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,820 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 983 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 คน และ การตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 6,853 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 111,082 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,397 คน รวมทั้งหมด 3,977 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 43,268 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 22,662 คน และโรงพยาบาลสนาม 20,606 คน ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 1,226 คน และผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ อีก 400 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 614 ราย ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในพื้นที่หลักสี่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราชเทวี และห้วยขวาง โดยพบว่า ในเดือน พฤษภาคม มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วและจำนวนมาก จากสภาพความแออัดในพื้นที่

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นว่า ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำราชทัณฑ์ ชุมชนแออัด แรงงานก่อสร้าง ก็ได้มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสนาม การกักกันแยกตัวผู้ป่วย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำนวนผู้ป่วยในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ เนื่องจากตัวเลขผู้ป่วยที่ออกมาในขณะนี้เป็นตัวเลขที่มีความแน่นอนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นขนาดของปัญหาที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภายนอก ขณะเดียวกันการบริหารจัดการผู้ป่วยในเรือนจำนั้น กำลังอยู่ในทิศทางที่เริ่มบูรณาการกับภาคส่วนอื่นมากขึ้น

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยง พบว่าข้อมูลวันนี้มีผู้ติดเชื้อวันเดียวจำนวน 6,853 คน โดยกรมราชทัณฑ์ ได้สั่งใช้มาตรการ ให้มีการเติมคลอรีนลงในอ่างอาบน้ำเรือนจำทั่วประเทศ และให้ผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ พร้อมติดตามกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มมีความเสี่ยงสูงก่อน เช่น อายุ 60 ขึ้นไปมีโรคประจำตัวให้แยกออกมาก่อนทันที ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำสวอปตรวจเชื้อ 100% ทุก ๆ 7 วัน พร้อมระบุว่า กรมราชทัณฑ์ไม่ได้ปกปิดข้อมูล แต่สาเหตุที่มีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดด เนื่องจากเมื่อมีผู้ติดเชื้อต้องรายงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และต้องมาตรวจเชิงรุกแบบ 100% จึงมีตัวเลขสูงอย่างน่าตกใจ พร้อมยืนยันจะดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออย่างดีจนกว่าจะหาย ส่วนวัคซีนอยู่ระหว่างดำเนินการขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาฉีดให้กับผู้ต้องขังต่อไป

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ทั่วประเทศกำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือกดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สพฐ.แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด โดย ในวันสอบ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 9 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกาเท่านั้น โดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้รวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 162,518,581 คน มีผู้เสียชีวิต 3,370,742 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และตุรกี ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลก ขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญา ทำการสอนจากที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันพุธนี้จนถึงกำหนดปิดภาคเรียนในวันที่ 28 พฤษภาคม หลังจากพบการระบาดในกลุ่มเด็กมากขึ้น ขณะเดียวกันหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า หลายพื้นที่ของอินเดีย ซึ่งยังไม่ผ่านพ้นการระบาดสูงสุด กำลังพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การตรวจหาเชื้อยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นอัตราผู้ป่วยติดเชื้อระดับประเทศที่เท่ากับร้อยละ 20 ของการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมด จึงเป็นสัญญาณว่า สถานการณ์ระบาดอาจรุนแรงมากกว่าเดิมในอนาคต.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อไปนั้น เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค โควิด-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร รวมทั้ง ให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (2) ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนที่ชั้น 4 อาคารจามจุรีแสควร์ วันนี้เป็นวันแรก โดยให้บริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจากหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นไปยังบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซีนที่ได้ เป็นวัคซีนโคโรนาแวกของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคจากประเทศจีน โดยศูนย์แห่งนี้สามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณวันละ 1,500 คน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มฉีดให้กับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น ขสมก. บีทีเอส และเอ็มอาร์ทีต่อไป และจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ว่า สศช.ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ในปีนี้ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ1.5-2.5 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5-3.5 ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.3 และค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2564 จะอยู่ในช่วง 29.8-30.8 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยยังคงมีปัจจัยเสี่ยง จากการกระจายการฉีดวัคซีน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ ปัจจัยสนับสนุนที่ปีนี้ ยังคงเป็นเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐ ยุโรป และจีน ส่วนเศรษฐกิจไทย ในไตรมาสแรกของปีนี้ ติดลบที่ร้อยละ 2.6 การส่งออกขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 โดยมีการลงทุนรวมขยายตัวกว่าร้อยละ 7.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ช่วยผลักดันภาคการส่งออกเติบโตได้

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิด 1,549.16 จุด ลดลง 0.32 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 98,562 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 466.78 จุด ลดลง 8.30 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 6,100 ล้านบาท

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้อำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ถอดหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมสภาฯหรือไม่นั้น ยืนยันว่าส.ส.และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่เข้ามาในอาคารรัฐสภาและเข้าที่ประชุม แต่เวลาอภิปราย หากสมาชิกไม่สะดวกระหว่างพูดและจะขอถอดหน้ากากเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันอีกครั้ง ซึ่งหากให้อำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาในขณะนั้นว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะคนที่อภิปรายไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ แต่ต้องป้องกันโดยเข้มงวด และในการประชุมสภา สามารถนั่งเว้นระะยะห่างได้ ซึ่งหากทุกคนปฏิบัติตามนี้คงไม่มีปัญหา

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง