ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยืนยันว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากขึ้น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า จากรายงานการวิจัยของสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารรายงานป้องกันโรค ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว โดยคณะนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติและศูนย์ควบคุมยาสูบ องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ด้วยโจทย์วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของรัฐต่างๆ กับการป่วยจากโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐต่างๆ ในปี 2018 สัมพันธ์กับข้อมูลการสำรวจอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 ของแต่ละรัฐ ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ปีที่แล้วที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยทุกร้อยละ 1 ของอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จะเพิ่มขึ้น 0.31 และจำนวนคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 0.37 ตามหน่วยล็อคสเกล ซึ่งแม้จะเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ชี้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คณะผู้วิจัยสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แสดงว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยจากโควิด-19

ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นดังกล่าว ไม่สนับสนุนข้ออ้างของฝ่ายที่ส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานจากสหรัฐอเมริกาว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 5-7 เท่า และการวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ก่อนหน้านี้ ล้วนสรุปตรงกันว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจ และทำให้ภูมิต้านทานของปอดลดลง ซึ่งไม่แตกต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดา และจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา ทำอันตรายต่อทางเดินหายใจแตกต่างกันหรือไม่ โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ทุกประเทศรณรงค์เลิกสูบ ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า โดยในช่วงสองปีนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 จึงขอเชิญชวนให้คนไทยใช้โอกาสที่โควิด-19 ระบาดรุนแรง เลิกสูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ข้อมูลสำรวจของประเทศไทยล่าสุดปี 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรแล้วกว่า 4 ล้าน 7 แสนคน ซึ่ง 9 ใน 10 ของคนไทยที่เลิกบุหรี่ได้ เลิกด้วยตนเอง

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง