อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบุว่า มีปัจจัยสองข้อที่ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนประเทศไทยลดลง คือด้านแรงงานกับเสถียรภาพทางการเมือง

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีผลสำรวจของ KKP Research จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน-ภัทร ที่ระบุถึงความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศไทยจากบริษัทของต่างประเทศเริ่มลดลงว่า หากมองแล้วก็ถือเป็นปัญหาที่มีมานานตั้งแต่ปี 2551 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงไทย แต่การฟื้นตัวนั้นประเทศอื่นสามารถทำได้ดี ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประกอบกับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าส่งออกของไทย ไม่มีสินค้าในยุคใหม่ๆ และส่วนใหญ่ยังเป็นรับจ้างผลิต

ซึ่งขณะนี้มีปัจจัยอยู่สองข้อที่ทำให้ความน่าสนใจการลงทุนของประเทศไทยลดลงคือ แรงงานที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น การศึกษาที่ผลิตแรงงานทักษะสูงไม่ได้หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด กับเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา

รศ.ดร.ยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยทางการเมืองถือว่ามีความสำคัญอยางมากต่อเศรษฐกิจไทย หากพบว่ายังไม่สามารถสร้างเสถียรภาพได้ นักลงทุนจากต่างชาติก็พร้อมย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า เช่น จีน หรือเวียดนาม

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง