อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบุว่า ภาครัฐจำเป็นจะต้องปรับปรุงระเบียบของการลงทุนให้มีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในประเทศไทย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสถึงกรณีที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมธุรกิจ S-Curve หรือเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่า เป็นการดำเนินโครงการในช่วงที่เสถียรภาพการเมืองเริ่มนิ่ง แต่ยังขาดในเรื่องของการติดตามว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีเพียงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี ขับเคลื่อนเป็นจริเป็นจังมากขึ้น เพราะมีการลงทุนจากภาคเอกชนของทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มีทั้งชิ้นส่วนประกอบ สถานีชาร์จไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่รถยนต์ แต่ทั้งหมดนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป

พร้อมมีข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีความน่าสนใจนั้น จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงทั้งในเรื่องของการนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ทันต่อสถานการณ์โลก มีความล้าหลัง ซึ่งต่างจากสิงคโปร์ที่สามารถระดมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆมาพัฒนาการผลิตได้

รศ.ดร.ยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากไทยยังขาดแรงงานที่มีฝีมือและทักษะแล้ว แรงงานที่ยังไม่มีทักษะก็ขาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้กลายเป็นบุคลากรแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อนำมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้มากขึ้น

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง