ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า วันนี้ประเทศไทยพบติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13,256 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย

วันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 คน โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 12,763 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,620 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,143 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 478 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,524,613 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 13,829 คน รวมทั้งหมด 1,380,362 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 128,367 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 41,589 คน และโรงพยาบาลสนาม 86,778 คน มีอาการหนักอยู่ที่ 3,422 คน ใช้เครื่องช่วยหายใจ 747 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 15,884 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 131 ราย ชาย 64 ราย หญิง 67 ราย เป็นชาวไทย 130 ราย เมียนมา 1 ราย อายุค่ากลาง 71 ปี อายุน้อยสุด 2 เดือน อายุมากสุด 104 ปี โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในปริมณฑล 39 ราย ภาคกลาง 31 ราย กรุงเทพมหานคร 21 ราย ภาค ภาคเหนือ 9 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ราย ทั้งนี้พบผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป 94 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 23 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 13 ราย เป็นเด็กอายุ 2 เดือน 1 ราย จังหวัดนนทบุรี เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด

ส่วน 10 อันดับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ วันนี้ คือ 1.กรุงเทพมหานคร 2,456 คน ยอดสะสม 353,734 คน 2.สมุทรปราการ 991 คน ยอดสะสม 104,472 คน 3.ชลบุรี 743 คน ยอดสะสม 82,143 คน 4.ยะลา 663 คน ยอดสะสม 19,144 คน 5.ระยอง 549 คน ยอดสะสม 28,278 คน 6.นครศรีธรรมราช 417 คน ยอดสะสม 13,097 คน 7.นราธิวาส 403 คน ยอดสะสม 20,859 คน 8.สงขลา 388 คน ยอดสะสม 26,708 คน 9.สมุทรสาคร 350 คน ยอดสะสม 86,695 คน 10.ราชบุรี 323 คน ยอดสะสม 27,725 คน

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-วันที่ 22 กันยายน รวม 46,669,535 โดส ใน 77 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 29,741,899 ราย เข็มที่ 2 สะสม 16,303,999 ราย และเข็มที่ 3 สะสม 623,637 ราย ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 646,519 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 240,789 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 404,841 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 889 ราย

ขณะเดียวกันนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งทางบก เรือ อากาศ เป็นเกณฑ์เดียวกันหมดไม่ว่าชาติใดก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดไปทั่วทุกพื้นที่และการรับวัคซีน โดยเหลือวันกักตัว เป็น 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน จากเดิม 14 วัน แบ่งเป็น 1 .การลดวันกักตัว เหลือ 7 วัน จะทำในกลุ่มผู้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม แล้ว และมีเอกสารยืนยัน ไม่ว่าจะเดินทางด้วย ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ จะมีการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่เดินทาง และ วันที่ 7 2.การลดวันกักตัว เหลือ 10 วัน จะทำในผู้ที่ไม่มีเอกสาร รับรองการฉีดวัคซีน ผู้เดินทางทางอากาศเท่านั้น ตรวจในวันแรกที่เดินทาง และวันที่ 10 วัน 3.การลดวันกักตัว เหลือ 14 วัน คือ จะทำในผู้ที่ที่เดินทางมาจากทางบก หรือช่องทางธรรมชาติ หรือคนที่มีเอกสารการฉีดวัคซีนไม่ครบ ต้องมีการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่เดินทาง และ วันที่ 14

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง