รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย แนะว่า การปรับตัวของแรงงานในการยกระดับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจ และการค้าปลีกเติบโต ว่า การจะทำให้เศรฐกิจฟื้นตัว ปัจจัยที่สำคัญ คือเน้นการลงทุนของภาคเอกชนให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น เพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้ และสามารถต่อยอดไปสู่การจับจ่ายใช้สอย โดยหลังจากนี้ในระยะยาวประมาณ 3-5 ปี ภาครัฐจะต้องเน้นการลงทุนของภาคเอกชนให้มากที่สุด ขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานถูกเลิกจ้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังนั้นการปรับตัวของแรงงานในการยกระดับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยทั่วเลขที่น่ากังวลในขณะนี้ คือตัวเลขแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 14 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 67 ดังนั้นการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากในอนาคตเมื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาจทำให้การงานลดลง และแรงานถูกเลิกจ้างจำนวนมากขึ้น

รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวด้วยว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปรียบเสมือนตัวเร่งให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตมากขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว และรูปแบบการทำงานมากขึ้น ขณะที่ในภาคการศึกษา บุคคลากรครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในเฉพาะห้องเรียน หรือตำราเรียนเท่านั้น แต่เด็กสามารถที่จะหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านโซเชียลมีเดียได้ ดังนั้นการสอนที่เหมาะสม คือการให้วิธีคิดกับนักเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ให้ได้

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง