ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า การปรับอัตราภาษียาสูบ จะส่งผลดีต่อสุขภาพ และช่วยลดนักสูบหน้าใหม่ได้

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124
"คุณดลยา เกียรตินอก ทีมข่าวจุฬาฯ เรดิโอพลัส มีรายงาน"

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงข้อคิดเห็นต่อการปรับอัตราภาษียาสูบของคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า การปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสุดในการลดจำนวนคนสูบบุหรี่ ทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ หรือสูบน้อยลง โดยมีการวิจัยว่า การปรับขึ้นภาษีให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้นร้อยละ 10 จากราคาเดิม จะทำให้การสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 4 ขณะที่การรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ มองว่า อาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการปรับอัตราภาษี เนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติด เมื่อผู้ที่สูบบุหรี่ติดแล้ว การที่จะทำให้เลิกได้ จะต้องมีปัจจัยร่วมด้วยหลายประการ เพื่อทำให้ผู้สูบมีกำลังใจการเลิกบุหรี่ โดยการให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ การจำกัดสถานที่สูบถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ แต่วิธีการสำคัญที่สุด คือการปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มมากขึ้น จนประชาชนไม่สามารถซื้อได้ โดยที่ผ่านมาการเลื่อนขึ้นภาษีถึง 2 ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานไม่ได้มีส่วนร่วมคิด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลื่อนการพิจารณาโครงสร้างภาษียาสูบอีก จะสร้างปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ กระทบต่อชาวไร่ยาสูบ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าวด้วยว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชาวไร่ยาสูบ เกิดจากกลไกการตลาดไม่ใช่การปรับอัตราภาษียาสูบ เนื่องจากการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย จากเดิมมีราคาสูงกว่า แต่ขณะนี้ถูกปรับให้มีราคาเท่ากับบุหรี่ในประเทศไทย ผู้ที่สูบจึงสนใจการสูบบุหรี่ต่างชาติ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า หรือเท่ากัน

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง