ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราภาษียาสูบจะต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพประชาชนมากกว่ารายได้เศรษฐกิจ

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124
"คุณดลยา เกียรตินอก ทีมข่าวจุฬาฯ เรดิโอพลัส มีรายงาน"

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการแก้ปัญหาการปรับอัตราภาษียาสูบร่วมกันทุกฝ่าย ว่า ระหว่างรายได้กับสุขภาพ ภาครัฐจะต้องเลือกสุขภาพของประชาชนก่อน เนื่องจากในเรื่องของเศรษฐกิจยังมีทางเลือกหลายทางในการแก้ปัญหา แต่หากสุขภาพร่างกายทรุดโทรม หรือเสียชีวิตไม่มีทางเลือก โดยประเทศต่าง ๆ จึงมีการพิจารณาว่า การปรับขึ้นอัตราภาษียาสูบจะต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพประชาชน และรายได้

ส่วนการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบผลกระทบที่อาจเกิดต่อชาวไร่ยาสูบ จะต้องกำหนดให้ชัดเจน และเข้าร่วมลงสัตยาบัน ในพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ครบวงจรรอบด้าน ส่งผลดีต่อการควบคุมบุหรี่หนีภาษี และการกำหนดนโยบายภาษีในอนาคต ซึ่งหลายประเทศได้นำภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้น มาช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบที่ได้รับความเดือดร้อน

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าวด้วยว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศไทย พบว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตสูงสุด ดังนั้นการปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มมากขึ้นจะเป็นตัวช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศไทย และลดนักสูบหน้าใหม่ได้ด้วย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง