ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เตรียมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากผ่อนคลายและปรับมาตรการกิจการกิจกรรมต่าง ๆ มาครบ 14 วัน พร้อมพิจารณมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม

วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะเป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยวาระการประชุมสำคัญคือ จะมีพิจารณาแนวทางและมาตรการการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ว่าจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเบื้องต้นได้กำหนดไว้ที่ 10 ประเทศความเสี่ยงต่ำก่อน คือ ประเทศ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐ ส่วนอีก 5 ประเทศ ศบค. จะพิจารณาในรายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ปัจจัยหลักคือ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ

ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จะมีประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากผ่อนคลายและปรับมาตรการกิจการกิจกรรมต่าง ๆ มาครบ 14 วัน โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือศปก.ศบค. จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับระดับสีใหม่ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือ 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม 24 จังหวัด

นอกจากนี้ ศปก.ศบค. จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกเคหสถาน โดยเสนอให้ขยับเวลาจากเดิม 22 นาฬิกา -4 นาฬิกา เป็น 23 นาฬิกา - 3 นาฬิกา. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2564

ส่วนกิจการกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม จะเสนอให้ผ่อนคลายและปรับมาตรการคือ ให้สามารถจัดการประชุมรวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาสูตรฉีดวัคซีนแบบไขว้ คือฉีดแอสตราเซนเนกาตามด้วยไฟเซอร์ อีกทั้งจะมีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงให้ดื่มกินได้วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยข้อเสนอเหล่านี้ ต้องรอมติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันนี้ต่อไป
.

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง