ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อว่า การท่องเที่ยวไทยจะกลับเติบโตภายในปี 2565 อย่างแน่นอน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการรับมือตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ซึ่งภูเก็ตได้มีมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล เนื่องจากระบบสาธารณสุขของภูเก็ต สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้อย่างแน่นอน ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนภายในจังหวัด การปูพรมฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ครอบคลุมมากถึงร้อยละ 80เข็มที่ 2 ครอบคลุมมากถึงร้อยละ 75 และเข็มที่ 3 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 2 แสนคน ครอบคลุมมากถึงร้อยละ 37 โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนของทางจังหวัดขณะนี้ เน้นการฉีดให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พยายามฉีดให้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ และเสียชีวิต

พร้อมระบุว่า ขณะนี้ภาคเอกชนพยามสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการท่องเที่ยว และปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล โดยหากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถดำเนินมาตรการดังกล่าวได้ เชื่อว่า ภายในปี 2565 การท่องเที่ยวไทยจะเติบโตอย่างแน่นอน

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า ขอให้ภาครัฐมีมาตรการในรูปแบบทัวร์เที่ยวไทย และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเติบโต รวมถึงการปรับเงื่อนไขต่างๆ ให้ผ่อนคลายมากขึ้น

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง