ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น 10,863 คน โดยมีผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 10,383 คน

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น 10,863 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 10,792 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,181 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 611 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 64 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,783,701 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 10,383 คน รวมทั้งหมด 1,657,638 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 107,790 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 41,189 คน และโรงพยาบาลสนาม 66,601คน มีอาการหนักอยู่ที่ 2,820 คน ใช้เครื่องช่วยหายใจ 658 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 68 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 18,273 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 68 รายเป็นเพศชาย 39 ราย เพศหญิง 29 ราย สัญชาติไทย 67 ราย กัมพูชา 1 ราย อายุเฉลี่ยการเสียชีวิต 74 ปี อายุน้อยที่สุด 8 ปี มากที่สุด 98 ปี โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในภาคใต้ 25 ราย ภาคกลาง 18 ราย กรุงเทพมหานคร 12 ราย ปริมณฑล 6 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ราย และภาคเหนือ 3 ราย ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป 53 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย เด็ก 1 ราย อายุ 8 ปี เป็นชาวกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ไม่มีโรคประจำตัว

ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับวันนี้ คือ 1.กรุงเทพมหานคร 1,065 คน ยอดสะสม 386,829 คน 2.ยะลา 727 คน ยอดสะสม 34,212 คน 3.สงขลา 650 คน ยอดสะสม 38,783 คน 4.ปัตตานี 647 คน ยอดสะสม 29,359 คน 5.นครศรีธรรมราช 519 คน ยอดสะสม 22,026 คน 6.นราธิวาส 468 คน ยอดสะสม 31,713 คน 7.ชลบุรี 389 คน ยอดสะสม 96,632 คน 8.เชียงใหม่ 360 คน ยอดสะสม 11,417 คน 9.ระยอง 346 คน ยอดสะสม 37,555 คน และ 10.สมุทรปราการ 343 คน ยอดสะสม 118,435 คน

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม มีจำนวน 65,202,741 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 37,446,713 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของประชากร เข็มที่ 2 จำนวน 25,825,201 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของประชากร และเข็มที่ 3 จำนวน 1,930,827 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของประชากร ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 ตุลาคม ยอดฉีดทั่วประเทศ โดส เข็มที่ 1 จำนวน 491,693 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 537,658 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 34,368 ราย

ด้านนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 618 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่พบการติดเชื้อใน จ.นครศรีธรรมราช และพบว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดต่ออัตราประชากร พบผู้ติดเชื้อสูงสุดใน อ.เมืองนครศรีธรรมราชสูงถึง 210 คน ที่เหลือกระจายไปทั้ง 23 อำเภอ นอกจากนั้นในวันเดียวยังมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 8 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ ทั้งใน อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.หัวไทร และ อ.นาบอน ส่วนยอดสะสมขณะนี้สูงถึง 23,602 คน รักษาหาย 16,504 ราย เสียชีวิตรวม 154 ราย โดยในส่วนของการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กำลังพิจารณาตัดสินใจการปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อป้องกันการติดเชื้อขั้นสูงสุด และขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยงดเดินทางเข้าพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยเด็ดขาด เพื่อเปิดพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย ทั้งบุคลากร และผู้ป่วย ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นนั้นขอร้องว่าอย่าปิดบังข้อมูลการซักประวัติ เนื่องจากพบว่าผลจากการปิดบังข้อมูลทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้นหลายราย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง