นายกสมาคมมัคคุเทศก์ไทย ระบุว่า ขณะนี้ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนสำหรับการให้วัคซีนแก่คนขับรถนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124
"คุณนันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสมีรายงาน "

นายทิพากร จันทร์แถม นายกสมาคมมัคคุเทศก์ไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสิ่งที่ยังมีข้อกังวลหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ว่า ยังคงเป็นเรื่องทั่วตามที่หลายฝ่ายให้คยวามกังวลมาก่อนหน้านี้ เช่น ความเข้มงวดในการใช้มาตรการเพื่อการท่องเที่ยว หากมีการกักตัวหลายวัน ก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา พร้อมกับการปฏิบัติตนของมัคคุเทศก์ในการป้องกันโรค รวมถึงนักท่องเที่ยวเองด้วยว่าจะปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับภาคสาธารณสุขมากน้อยเพียงใด รวมถึงปัญหาการระบาดของโรค แต่มองว่าหากให้ความกังวลถึงประเด็นต่างๆมากเกินไปก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เช่นกัน

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่กังวลคือการให้วัคซีนในกลุ่มมัคคุเทศก์ และคนขับรถนำเที่ยวอย่างทั่วถึง ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ โดยหลังจากนี้จะต้องประสานงานกันต่อไปเพื่อให้วัคซีนได้รับการกระจายให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น

นายทิพากร กล่าวด้วยว่า การท่องเที่ยวในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะประชากรโลกเริ่มเปลี่ยบนพฤติกรรมการท่องเที่ยว มาอยู่ในรูปแบบของเดินเที่ยวคนเดียวมากขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีในการนำทาง และข้อมูลในอินเทอร์เนตพร้อม ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับมัคคุเทศก์ และสุดท้ายจำเป็นจะต้องเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนการทำงานกันต่อไปในอนาคต

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง