ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 8,452 คน เสียชีวิต 57 ราย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 8,452 คน โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 8,285 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,654 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 631 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 160 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,875,315 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,449 คน รวมทั้งหมด 1,758,297 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 98,096 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 42,762 คน และโรงพยาบาลสนาม 55,334 คน มีอาการหนักอยู่ที่ 2,355 คน ใช้เครื่องช่วยหายใจ 534 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 18,922 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 57 รายในวันนี้ เป็นชาย 28 ราย หญิง 29 ราย เป็นชาวไทย 55 ราย เมียนมา 1 ราย จีน 1 ราย อายุเฉลี่ยการเสียชีวิต 69 ปี อายุน้อยที่สุด 30 ปี มากที่สุด 98 ปี โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 17 ราย ภาคใต้ 13 ราย กรุงเทพมหานคร 9 ราย ปริมณฑล 8 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ราย ภาคเหนือ 4 ราย

ส่วนสถานการณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง แต่คลัสเตอร์ที่ยังพบมากคือ แคมป์คนงานก่อสร้าง และงานศพ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่พบยอดผู้ติดเชื้อลดลง จากการร่วมแรงร่วมใจของคนในจังหวัด แต่ยังพบการติดเชื้อประปรายในแคมป์ก่อสร้าง ตลาด โรงงาน

แพทย์หญิงสุมนี กล่าวด้วยว่า ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-วันที่ 26 ตุลาคม รวม 72,049,529 โดส จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 40,717,544 ราย เข็มที่ 2 สะสม 29,115,651 ราย และเข็มที่ 3 สะสม 2,216,334 ราย ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 ตุลาคม ยอดฉีดทั่วประเทศ 812,009 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 371,263 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 401,747 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 38,999 ราย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง