เลขาธิการ กพฐ. ระบุว่า ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ไม่อยากให้โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนมากเกินไป โดยต้องการให้เป็นช่วงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเตรียมความพร้อม หลังจากเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องมีโรงพยาบาลรองรับ หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำจังหวัด เป็นหน่วยงานที่สำคัญ ถือเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง และชุมชน ในการพิจารณาการเปิดเรียนในสถานศึกษา

พร้อมย้ำว่าในช่วง 2 สัปดาห์แรก ไม่อยากให้โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนมากเกินไป อยากให้เป็นช่วงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนมากกว่า เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่ามาโรงเรียนมีความสุขกว่าอยู่ที่บ้าน และให้จัดการเรียนการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวด้วยว่า ไม่มีใครรู้ว่าโรคนี้จะอยู่กับมนุษย์ยาวนานเพียงใด ทุกคนจะต้องเรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคดังกล่าวให้ได้ และอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำวิกฤตนี้มาเรียนรู้ และนำมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน การสอน มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง