ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระบุว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือนมิถุนยายนที่ผ่านมา และผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าครบ 2 เข็มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ทันที

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนในนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 894,387 คน จำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 763,149 คน จำนวนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 131,238 คน ส่วนจำนวนนักเรียนที่แสดงความประสงค์เข้ารับวัคซีนทั้งหมด 3,800,323 คน จำนวนที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2,032,794 คน จำนวนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 1,767,529 คน โดยที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้สถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม ต้องให้ครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีน 2 เข็ม อย่างน้อยร้อยละ 85 จึงจะเปิดเรียน Onsite ได้

ขณะเดียวกันผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือนมิถุนยายนที่ผ่านมา และผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าครบ 2 เข็มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยสามารถติดต่อที่หน่วยงานบริการที่ได้รับวัคซีนในเข็มก่อนหน้านี้ได้ทันที

ส่วนความครอบคลุมการรับวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า โดยเข็มที่ 1 ฉีดครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 50 ตามเป้าแล้วคือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา และระนอง ส่วนที่เข้าใกล้ร้อยละ 50 คือ จังหวัด เลย หนองคาย และอุดรธานี อยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 45.7 และร้อยละ 46.4 ตามลำดับ

แพทย์หญิงสุมนี กล่าวด้วยว่า การปรับระบบการลงทะเบียนผู้เข้ามาจากต่างประเทศ จากระบบ COE มาเป็น Thailand Pass กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงรายละเอียดแพลตฟอร์มนี้ไปแล้ว มีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ต่างๆ และแจ้งรายละเอียดไปยังทุกสถานทูตที่เกี่ยวข้อง คนเดินทางเข้าประเทศไทยสอบถาม Thailand Pass จากสถานทูตในประเทศของตนเองได้เลย

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง