นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศว่า จะบริจาควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านโดส และมอบเงินช่วยเหลือให้กับประเทศในอาเซียน

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย กล่าวในการประชุมสุดยอดผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับบรรดาผู้นำของอาเซียนว่า ได้เน้นย้ำถึงข้อเสนอความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเรียกร้องให้อาเซียนพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ โดยเน้นสาระสำคัญด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะบริจาควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 10 ล้านโดสด้วย

นายกรัฐมนตรีออสเตรีเลีย กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น การระบาดของโรค อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมประกาศว่า จะให้เงินช่วยเหลือมูลค่า 124 ล้านเหรียญออสเตรเลียแก่อาเซียนเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกอาเซียนมีขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง