ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น 6,335 คน โดยมีผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 7,218 คน

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น 6,335 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 6,298 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,092 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 206 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 30 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,088,327 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,218 คน รวมทั้งหมด 1,987,089 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 80,657 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 38,881คน และโรงพยาบาลสนาม 41,776 คน มีอาการหนักอยู่ที่ 1,508 คน ใช้เครื่องช่วยหายใจ 363 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 37 ราย เป็นเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 20 ราย สัญชาติไทย 35 ราย เมียนมา 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย อายุเฉลี่ยการเสียชีวิต 77 ปี อายุน้อยที่สุด 31 ปี มากที่สุด 95 ปี โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในภาคกลาง 12 ราย ภาคใต้ 11 ราย ภาคเหนือ 6 ราย กรุงเทพมหานคร 5 ราย ปริมณฑล 2 ราย และภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 1 ราย ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป 33 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 4 ราย

ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ คือ 1.กรุงเทพมหานคร 672 คน 2.สงขลา 455 คน 3.นครศรีธรรมราช 429 คน 4.สุราษฎร์ธานี 263 คน 5.เชียงใหม่ 258 คน 6.สมุทรปราการ 206 คน 7.ชลบุรี 204 คน 8.ปัตตานี 178 คน 9.ยะลา 171 คน และ10.ประจวบคีรีขันธ์ 154 ราย

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน มีจำนวน 90,468,955 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 47,233,526 คน เข็มที่ 2 จำนวน 40,056,072 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 3,179,357 คน ภาพรวมการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ ยอดฉีดทั่วประเทศ 574,772 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 199,502 คน เข็มที่ 2 จำนวน 331,802 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 43,468 คน

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง