อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปัจจุบันนี้ยังเป็นไปในรูปแบบเดิม ที่เน้นเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความกล้าที่จะใช้เพื่อการสื่อสาร

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่สถาบัน Education First ประกาศผลทักษะภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทยที่อยู่ในอันดับที่ 100 จากทั้งหมด 112 ประเทศทั่วโลกว่า เป็นการสะท้อนว่าการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะทำงานในรูปแบบของลักษณะเป็นชั่วคราวหรือมีการขับเคลื่อนงานในแต่ละครั้งเท่านั้น มีการอบรมกับครูแกนนำเพื่อนำไปสอนต่อในโรงเรียน ขณะเดียวกันสถาบันที่ผลิตครูเองหากจะต้องการให้ครูสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องคัดกรองอย่างจริงจังตั้งแต่แรก หากจะให้ครูมาสอนภาษาอังกฤษ ต้องนำผู้ที่จบการศึกษาด้านภาษามาโดยเฉพาะไม่ควรนำด้านอื่นๆมาสอนเด็ก เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นการท่องจำรูปแบบประโยคเหมือนเดิมไปในที่สุด

ขณะเดียวกันการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ยังเป็นไปตามความเข้าใจรูปแบบเก่าๆคือ ใช้คำศัพท์ เรียงประโยคให้ถูกต้องก่อนเป็นลำดับแรก แต่ไม่ได้เริ่มสอนให้เด็กกล้าที่จะสื่อสารหรือการออกเสียงออกมา ซึ่งการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารก่อนจะทำให้เกิดความคุ้นเคยและรู้สึกสนุกไปกับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น

ผศ.อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะนำครูชาวต่างชาติเข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าเป็นการสอนแบบแยกส่วนกัน ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนมีความกล้าที่จะสื่อสารมากกว่าความถูกต้องที่จะออกมา เพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง