ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชื่อว่า ในอนาคตการใช้สื่อของเด็กจะมีคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งได้ หากสังคมเริ่มส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับเยาวชน

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ว่า การสร้างการรับรู้ให้กับเด็กไม่ใช่หน้าที่เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ขณะที่กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ก็ยังพบปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากสังคมเริ่มส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยผ่านกระบวนสมัชชาที่ทุกภาคส่วนให้เห็นพ้องร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เชื่อว่า ในอนาคตการใช้สื่อของเด็กจะมีคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งได้

พร้อมระบุว่า กลุ่มเด็กในช่วงวัยมัธยมศึกษา เป็นช่วงวัยที่จะก้าวเข้าสู่การใช้สมาร์ทโฟน เครื่องมือสื่อสาร และการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ น้อย ดังนั้นจำเป็นต้องให้ครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน สร้างภูมิต้านในการเสพสื่อของเด็กให้มีความเข้มแข้งขึ้น จึงได้เชิญตัวแทนของสถานศึกษา เข้ามาร่วมกันพูดคุย เพื่อพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายในการเลือกรับสื่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวด้วยว่า การทำให้เยาวนมีความเข้มแข้งเป็นเรื่องในระดับพื้นที่ โดยสิ่งสำคัญที่ทางจังหวัดพยายามดำเนินการ คือการมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ ช่วยให้ให้เด็กมีทักษะในการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง