สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่า เศรษฐกิจจีนเมื่อปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 8.1

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตลอดปี 2564 ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 8.1 ใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจากทุกสำนัก และสอดคล้องกับเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2564-2568 ซึ่งกำหนดว่า จีดีพีรายปีของจีน “ต้องขยายตัวที่ระดับร้อยละ 6 ขณะที่จีดีพีเฉพาะไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี ขยายตัวเพียงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และเป็นสถิติชะลอตัวที่สุดในรอบ 1 ปีครึ่ง


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง