ทางการออสเตรียเตรียมเป็นประเทศแรกในกลุ่มสมาชิกอียู ที่ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเงินสูงสุดมากกว่า 130,000 บาท

สภาผู้แทนราษฎรของออสเตรียมีมติเสียงข้างมาก 137 เสียง ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผ่านกฎหมายว่าด้วยการที่ประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปี ต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละชนิด โดยมีเสียงคัดค้าน 33 เสียงในที่ประชุม ซึ่งล้วนมาจากพรรคอิสรภาพ ( เอฟพีโอ )

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกับหญิงมีครรภ์ และผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพส่วนบุคคล โดยต้องมีหลักฐานยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าไม่สามารถรับวัคซีนได้ ส่วนนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นข้อยกเว้น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 3,600 ยูโร


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง