อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ย้ำว่า สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่การทำงานแทนภาครัฐ หรือสร้างความขัดแย้ง แต่ต้องการให้รับฟังมากขึ้น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 129

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร จะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง และความเห็นต่างมากขึ้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขปัญหา แต่ยิ่งขยายปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น พร้อมย้ำว่า สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่การทำงานแทนภาครัฐ หรือสร้างความขัดแย้งแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น และผลกระทบที่ได้รับ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก

พร้อมระบุว่า หากรัฐบาลให้การส่งเสริม สนับสนุน การทำงานระหว่างภาคประชาชนก็จะสามารถผ่านไปด้วยดี และปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้การทำงานครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายแพทย์นิรันดร์ กล่าวด้วยว่า กฎหมายทุกฉบับที่จะออกมาจะต้องทำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อการติดสินใจร่วมกัน และเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง