สรุปข่าวประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 8,640 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,369 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 56 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 195 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 20 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,361,702 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,641 คน รวมทั้งหมด 2,256,982 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 82,720 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 41,909 คน และโรงพยาบาลสนาม 40,811 คน มีอาการหนักอยู่ที่ 540 คน ใช้เครื่องช่วยหายใจ 118 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 22,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา มีจำนวน 111,323,026 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 51,968,988 คน เข็มที่ 2 จำนวน 47,945,145 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 11,408,893 คน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การติดเชื้อโควิดในประเทศไทยพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี รวมถึงกลุ่ม 8 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังทรงตัว เช่น ชลบุรีแนวโน้มลดลง ภูเก็ตยังทรงตัวเป็นต้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงแจ้งเตือนภัยโควิดและการปฏิบัติตัวของประชาชนยังอยู่ในระดับ 4 โดยขอให้งดเข้าสถานที่เสี่ยงงดการร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน และชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็น สำหรับปัจจัยที่ทำให้ กทม.ติดเชื้อสูงขึ้นเนื่องจากมีประชากรมาก เป็นพื้นที่สีฟ้า มีการผ่อนปรนให้เคลื่อนที่ เปิดร้านอาหาร ดื่มสุราต่างๆ ทำให้ช่วงนี้ยอดคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และต้องตั้งการ์ดขอให้ยังต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้กระทรวงสาธารณสุข จะไม่ได้มีการประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด ยังคงไว้ที่ ระดับ 4 เหมือนเดิม และเน้นให้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการในแต่ละพื้นที่สี ทั้ง สีส้ม สีฟ้า โดยสัดส่วนของผู้ติดเชื้อจะพบว่า ในสายพันธุ์โอมิครอนติดได้ง่าย แต่การเสียชีวิตไม่มาก เพราะเชื้ออ่อนลง แต่แพร่อย่างรวดเร็วติดง่าย จึงคาดว่าปัจจุบัน โอมิครอนได้เข้ามาเป็นสายพันธุ์เด่นของไทยแล้ว ซึ่งแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จากนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกที่ปฏิบัติคือ ทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกับโอมิครอนได้ จึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเข้าสู่แผนการเป็นโรคประจำถิ่น หากมองในแง่บวก และไม่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โอกาสที่โอมิครอนจะเป็นโรคประจำถิ่นก็เป็นได้ หากเชื้อไวรัสไม่กลายพันธุ์เพิ่มเติมขึ้นมา

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขณะนี้พบทุกพื้นที่ของไทย มีผู้ป่วยแล้ว 10,721 คน พื้นที่ติดเชื้อมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานครจำนวน 4,178 คน รองลงมา ชลบุรี 837 คน ภูเก็ต 434 คน ระยอง 355 คน สมุทรปราการ 329 คน โดยจากการติดตามสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ 11-17 มกราคม 2565 ในกลุ่มผู้ป่วยในคลัสเตอร์ต่างๆ และ กลุ่มผู้ป่วยซ้ำ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ในคนทั่วไปมีการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนถึงร้อยละ 85 สายพันธุ์เดลตาร้อยละ 15 และพบสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต พบว่า เป็นเดลตาถึงร้อยละ 33 สูงกว่าการติดเชื้อปกติถึง 2 เท่า แสดงว่าอัตราการติดเชื้อโอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าเดลตา และ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาร้อยละ 25 ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนร้อยละ 74 ขณะเดียวกันพบว่าในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบติดเชื้อโอไมครอนถึงร้อยละ 97 และพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำ 8 คน เป็นการติดเชื้อโอมิครอนทุกคน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวในหัวข้อ โควิด 19 การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยโมเดอร์นา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วัคซีนโมเดอร์นา มี mRNA 100 ไมโครกรัม ส่วนไฟเซอร์ มี mRNA 30 ไมโครกรัม แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบ 1 ต่อ 1 เพราะกระบวนการผลิตไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามปริมาณ mRNA ที่มาก ก็จะสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น แต่ก็จะมีอาการข้างเคียงที่มากกว่า การศึกษานี้จึงมีทั้งการให้โมเดอร์นาแบบเต็มโดสและครึ่งโดส ถือว่ากระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้ว ในสูตรเกือบทุกชนิด เป็นที่น่าสังเกตว่า การให้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม นำมาก่อนกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดเพียงครึ่งเดียว สูงกว่าการให้ไวรัสเวกเตอร์ นำมาก่อน ซึ่งการให้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ เพื่อลดอาการข้างเคียงด้วย

เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 342,777,931 คน เพิ่มขึ้น 3,436,034 คน เสียชีวิต 5,592,470 ราย เพิ่มขึ้น 8,753 ราย รักษาหาย 276,249,360 คน สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 70,425,479 คน 2. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 38,563,632 คน 3 บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 23,588,921 คน 4 สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 15,613,283 คน และ 5.ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 15,600,647 คน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 173 คน จาก 7 พรรคพรรคการเมืองยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 แบบไม่ลงมติ โดยมีเนื้อหาสาระที่จะอภิปรายแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือวิกฤติด้านเศรษฐกิจ ข้าวของแพง ค่าแรงถูก วิกฤติเรื่องโรคระบาดทั้งในคนและ ASF ในสุกร ที่ต้องสอบถามรัฐบาลแม้จะตั้งกระทู้ถามไปแล้ว แต่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอีกมาก โดยคาดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์เชื่อว่าหลังอภิปราย ทำให้ประชาชนเข้าใจและช่วยกดดันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมเข้าตรวจห้องเย็น หลังพบมีเนื้อสุกรฝากเก็บไว้กว่า 2 แสนกิโลกรัมว่า เรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเข้าข่ายการกักตุนสินค้าหรือไม่ แต่จากการหารือกับผู้ว่าราชการจัดหวัดสงขลาพบว่า มีความผิด ฐานไม่แจ้งสต็อกตามคำสั่งของกรมการค้าภายใน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับต่อเนื่องอีกวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะมีแจ้งให้ถูกต้อง ซึ่งเบื้องต้นมีความผิดนี้แล้ว 1 กระทงที่ต้องดำเนินคดี ส่วนการเข้าข่ายการกักตุนสินค้าหรือไม่นั้น จะต้องรอทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดก่อน และจะแถลงให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เห็นชอบหลักการ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ททท.พิจารณาพื้นที่นำร่องในภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการระยะต่อไป

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น จะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง และความเห็นต่างมากขึ้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขปัญหา แต่ยิ่งขยายปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น พร้อมย้ำว่า สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่การทำงานแทนภาครัฐ หรือสร้างความขัดแย้งแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น และกระทบที่ได้รับ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก พร้อมระบุว่า หากรัฐบาลให้การส่งเสริม สนับสนุน การทำงานระหว่างภาคประชาชนก็จะสามารถผ่านไปด้วยดี และปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้การทำงานครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดที่ 1652.73 จุด ลดลง 4.23 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 81,308 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 661.85 จุด ลดลง 0.87 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7,125 ล้านบาท


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง