ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า มีความเป็นห่วงร้านค้าที่มีการถอนตัวออกจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากมีความกังวลต่อการเรียกเก็บภาษี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยมีความเป็นห่วงร้านค้าที่มีการถอนตัวออกจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากมีความกังวลต่อการเรียกเก็บภาษี จึงได้ประสานหารือกับหอการค้าทั่วประเทศ เร่งทำความเข้าใจกับสมาชิกและผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเรียกเก็บภาษีที่ถูกต้องว่าหากรายได้ไม่อยู่ในระดับที่ต้องเสียภาษี ผู้ประกอบการจะไม่ถูกเรียกเก็บย้อนหลัง

โดยการเข้าร่วมโครงการจะทำให้ผู้ประกอบการที่เคยอยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลอย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตกรณีที่ต้องมีการพิจารณาในเรื่องของ สภาพคล่องต่างๆ โดยการถอนตัวของร้านค้า หากเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบกับภาพรวมของโครงการได้ จึงต้องการให้รัฐบาลเร่งทำความเข้าใจและชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเอกชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทย มองว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ยังคงมีความจำเป็น เพื่อที่จะช่วยรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจให้ยังประคองตัวอยู่ได้ ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวในช่วงปลายปี เพราะจะมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง