ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,736 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,736 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,702 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 19 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 13 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 4,367,752 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 9,213 คน รวมทั้งหมด 4,264,998 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 73,333 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 26,212 คน และโรงพยาบาลสนาม 47,121 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 29,421 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 54 รายในวันนี้ เป็นชาย 31 ราย หญิง 23 ราย สัญชาติไทยทั้งหมด อายุน้อยที่สุด 43 ปี มากที่สุด 100 ปี โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร 7 ราย ปริมณฑล 3 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ราย ภาคเหนือ 9 ราย ภาคใต้ 3 ราย และภาคกลาง 13 ราย ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตอายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 8 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2,261 คน 2.ขอนแก่น 257 คน 3.บุรีรัมย์ 311 คน 4.ชลบุรี 208 คน 5.สมุทรปราการ 184 คน 6.อุบลราชธานี 171 คน 7.นนทบุรี 134 คน 8.สุรินทร์ 129 คน 9.นครราชสีมา 125 คน 10.มหาสารคาม 122 คน

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 135,523,321 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 56,510,437 คน เข็มที่ 2 จำนวน 51,936,116 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 27,076,768 คน

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาขยะพลาสติก โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถผลิตพลาสติกได้ปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ยากแก่การจำแนกชนิดพลาสติก และนำไปรีไซเคิล ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไม่คัดแยกขยะ รวมถึงยังต้องการความสะดวกสบาย ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาปีนี้ กรมอนามัยจึงรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไปจ่ายตลาด เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบทำอาหาร หรืออาหารสำเร็จรูปในการทำบุญ ตักบาตร แทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับบางวัดที่มีโรงทานปรุงอาหารให้แก่ผู้ที่มาทำบุญ ควรใช้วัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารเช่นกัน เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกหรือโฟม

ทั้งนี้ ในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ประชาชนที่มาทำบุญที่วัด ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนเข้าวัด หรือบริเวณโรงทาน ล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังกินอาหาร ส่วนผู้ปรุงอาหาร ต้องปรุงอาหารให้สุก สะอาด ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง มีการจัดอาหาร แบบแยกชุด รวมถึงดูแลความสะอาดของสถานที่ให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล และผู้ที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัด ควรประเมินตนเอง ผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ด้วย


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง