สรุปข่าวประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 5,633 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 5,624 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 5 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 3 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 4,388,610 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,042 คน รวมทั้งหมด 4,298,132 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 60,883 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 23,432 คน และโรงพยาบาลสนาม 37,451 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 45 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 29,595 ราย ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 135,725,587 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 56,529,931 คน เข็มที่ 2 จำนวน 51,984,388 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 27,211,268 คน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ เริ่มดีขึ้นตามลำดับ มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความรุนแรงลดลง และเมื่ออาการไม่รุนแรงโอกาสแพร่เชื้อก็ลดลง และส่วนใหญ่ติดเชื้อไม่มีอาการ พร้อมย้ำว่าการ์ดอย่าตก แม้จะอยู่ร่วมกันได้กับโควิด-19 แต่ไม่ได้หมายความว่าประมาท หลายคนคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งประเด็นนี้คงต้องจับตาและเฝ้าระวังพอสมควร แต่จะไม่เข้าสู่ภาวะติดกับแบบในอดีต เช่น เชื้อเดลตาที่มีความรุนแรงสูง หรือการระบาดช่วงที่จำนวนเยอะกระจายหลายพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายตามลำดับ แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้ประมาทเกินไป พร้อมยืนยันว่า การเปิดเรียนออนไซต์จะช่วยเพิ่มพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ เป็นโอกาสอันดีในการรีบกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้กลับคืนมา ซึ่งเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ อย่างขนาดเด็กที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากได้รับวัคซีนครบเราก็มีวิธีจัดการมากกว่านำไปกักตัว เพราะสามารถจัดการให้เข้ามาเรียนได้ แต่ไม่ปะปนเหมือนนักเรียนปกติ

เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 523,777,689 คน เพิ่มขึ้น 828,381 คน เสียชีวิต 6,292,449 ราย เพิ่มขึ้น 1,575 ราย รักษาหาย 493,645,029 คน สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 84,473,447 คน เพิ่มขึ้น 75,368 คน 2 อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 43,127,032 คน เพิ่มขึ้น 1,662 คน 3 บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 30,728,286 คน เพิ่มขึ้น 26,386 คน 4 ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 29,233,309 คน เพิ่มขึ้น 43,727 คน 5 เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อ 25,892,255 คน เพิ่มขึ้น 82,591 คน

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ ร่วมแถลงข่าว โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือส.ก. 2565 อย่างไม่เป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการโครงการ เปิดเผยว่า การรายงานในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเป็นไปตามเวลาจริง เพื่อตอบสนองต่อประชาชนในการรับทราบผลคะแนน จากหน้าหน่วยลงคะแนน 6,817 หน่วยออกเสียง ทั่วกรุงเทพมหานครผ่านอาสาสมัคร 2,500 คน โดยคาดว่า หลังเวลา 18 ประชาชนจะรับทราบผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง 1 ใน 3 ของหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร และรับทราบผลคะแนนครบถ้วนทุกหน่วยอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 2 ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้ง ขณะที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็จะได้รับทราบ และให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ ส.ก. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา และประเวศ โดยกำชับให้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะสถานที่เลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ เนื่องจากห่วงฝนตกหนักอาจกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งที่เป็นเต็นท์เพราะไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหาย พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนของผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ที่ผ่านมามีผู้สมัครบางคนที่มีการหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี มีข้อมูลในระดับเขต ซึ่งทำให้รับทราบปัญหาและที่ตั้งของโรงเรียนอย่างชัดเจนว่า อยู่ตรงที่ไหนอย่างไรบ้าง และมีผู้สมัครอย่างน้อย 2 คน ได้กล่าวถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างชัดเจน ในเรื่องของการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ผู้สสมัครเกือบทุกคนมักจะพูดถึงการพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย แต่สิ่งที่ยังมีน้อยคือ มุมมองที่มีต่อเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเยาวชนที่ถือว่ายังมีน้อย ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน ที่ระบุถึงหลักสูตรหลังเลิกเรียนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการฝึกอาชีพได้ พร้อมระบุว่า ยังมีผู้สมัครจำนวน 2 คนที่หาเสียงและกล่าวถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ส่วนประเด็นสำคัญคือการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลทุกช่วงวัยควรเข้าถึงการศึกษาได้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาดีเซล ในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาทต่อลิตรเช่นเดิมจนถึงวันอาทิตย์นี้ และวันจันทร์หน้าจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะขึ้นราคาอีก 1 บาทต่อลิตรเป็น 33 บาทต่อลิตรหรือไม่ โดยเงื่อนไขสำคัญคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดลบถึงระดับ 80,000 ล้านบาทหรือไม่ จากขณะนี้ติดลบกว่า 72,000 ล้านบาทแล้ว และแนวโน้มจากที่คาดว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ระดับสูงระดับนี้ถึงสิ้นปี เพราะคาดปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ก็มีโอกาสที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดลบถึงระดับ 100,000 ล้านบาท ส่วนการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้ ที่ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลเพิ่มอีก 2 บาทต่อลิตรเป็น 5 บาทต่อลิตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ย้ำว่าจะไม่เป็นการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมัน แต่ภาษีจะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันที่อุดหนุนดีเซลถึงประมาณลิตรละ 10 บาท ก็จะเหลืออุดหนุนประมาณ 8 บาทต่อลิตรเท่านั้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัดมหาชน ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 1 บาท ต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร คงกลุ่มดีเซล มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5 นาฬิกา เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีดังต่อไปนี้ น้ำมันดีเซล B7, B10, B20 อยู่ที่ลิตรละ 31 บาท 94 สตางค์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 42 บาท 95 สตางค์ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 42 บาท 68 สตางค์ E20 อยู่ที่ลิตรละ 41 บาท 84 สตางค์ E85 อยู่ที่ลิตรละ 35 บาท 84 สตางค์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายนว่า ดัชนีมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 86.2 เป็นผลมาจากภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยมาจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน รวมถึงค่าขนส่ง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือนทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ในขณะที่สถานการณ์ส่งออกได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน ที่มีความรุนแรงขึ้น มีผลต่อเศรษฐกิจการค้าโลกและกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าบางประเภททำให้มีราคาสูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้าในกลุ่มโลหะ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่คลี่คลายมากนัก และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี ถึงแม้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการอ่อนค่าของเงินบาทจะทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกับเงินเฟ้อ

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดที่ 1,620.33 จุด เพิ่มขึ้น 5.84 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 73,889 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 621.79 จุด เพิ่มขึ้น 3.58 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8,129 ล้านบาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม เกิดวาตภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย นครนายก ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุดรธานี สุรินทร์ และตราด รวม 24 อำเภอ 47 ตำบล 78 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 252 หลัง ผู้บาดเจ็บ 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง