ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,305 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,305 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,254 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 17 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 32 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 4,394,915 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,567 คน รวมทั้งหมด 4,305,699 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 59,579 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 22,705 คน และโรงพยาบาลสนาม 36,874 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 29,637 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 42 รายในวันนี้ เป็นชาย 23 ราย หญิง 19 ราย สัญชาติไทย ทั้งหมด อายุน้อยที่สุด 24 ปี มากที่สุด 100 ปี โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร 4 ราย จังหวัดปริมณฑล 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ราย ภาคเหนือ 5 ราย ภาคกลาง 13 ราย และภาคใต้ 3 ราย ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตอายุ 60 ปีขึ้นไป 34 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 7 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 135,893,448 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 56,546,351 คน เข็มที่ 2 จำนวน 52,043,533 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 27,303,564 คน

ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 17 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติจะพิจารณา ซึ่งเท่าที่ทราบเบื้องต้น ยังไม่ได้เริ่มพูดคุยกันเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมลดระดับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น คงจะทำให้ความจำเป็นต้องลดลงด้วย โดยอาจต่อเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคงเป็นเวลาสั้น ๆ แล้วค่อยหายไปในที่สุด ส่วนกรณียังไม่ประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แม้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 21 กันายายน 2564 นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะประกาศใช้เป็นพระราชกำหนดหรือนำไปจัดเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพราะจากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้เห็นว่ามีความจำเป็นน้อยลงจากที่คิดไว้ตอนแรก และอาจต้องนำพระราชกำหนดดังกล่าวมาปรับแก้ไขบางส่วนอีกครั้ง


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง